นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง พิธีลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะได้คัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกให้เหมาะสมในพื้นที่โครงการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และการดูแลบำรุงต้นไม้ โดยกระทรวงการคลังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปลูกฟื้นฟูป่า จำนวน 3,000,000 บาท สำหรับการทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content