นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปมอบกล้าไม้มงคลดอกสีเหลือง

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  เดินทางไปมอบกล้าไม้มงคลดอกสีเหลือง 7 ชนิด ได้แก่ ยางนา ทองอุไร มะไฟ มะฮอกกานี คำมอกหลวง กฤษณา และพะยูง จำนวน 500 ต้น ให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD เพื่อให้ทางสถานีฯนำกล้าไม้แจกจ่ายให้กับพนักงานปลูกในกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ตามสถานที่ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี ดร.เยาวลักษณ์ พูนทอง กรรมการผู้จัดการ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 2 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Skip to content