นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดเขาถ้ำเสือ จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ ชุมชมบริเวณใกล้เคียง และนักเรียน กว่า1,000คน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ประธานได้นำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำพิธีถวายความเคารพและกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภายหลังเสร็จพิธีฯ  ประธานได้มอบกล้าไม้ให้กับผู้แทนจากผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนจากป่าชุมชนเพื่อนำกลับไปปลูก  และได้ปลูกต้นรวงผึ้งไว้ในบริเวณวัดเขาถ้ำเสือ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประธานพร้อมคณะจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในแปลงสาธิตพัฒนาการปลูกไม้มีค่าเกื้อกูลผักหวานป่า และต้นกระเจียว กิจกรรมการติดชื่อพรณไม้ การตัดแต่งกิ่งต้นไม้โดยเจ้าหน้าที่รุกขกร กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ ตลอดจนการ่วมกันคัดแยกขยะ การทำความสะอาดบริเวณลานวัด ของกลุ่มนักเรียน นอกจากนี้กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้แจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้นำกลับไปปลูกพร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงทะเบียนปลูกป่าในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

Leave a Comment