นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ทุกหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content