นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัย เรื่อง การติดตามตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน (Regional Forest Observation for Sustainable Forest Management : RFO) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โดยมี นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์สารสนเทศ ผู้แทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อดำเนินโครงการที่เป็นโครงการร่วมระหว่างประเทศไทย ,จีน ,พม่า , ลาว , เวียดนาม , กัมพูชา และมาเลเซีย ในการจัดทำแผนที่คาร์บอนในลุ่มน้ำโขง และเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อน (Global Warming)

Leave a Comment

Skip to content