นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม “กิจกรรมดีๆ ของฉัน ในวันวิสาขบูชา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม “กิจกรรมดีๆ ของฉัน ในวันวิสาขบูชา” จำนวน 2 รางวัล โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆที่ปฏิบัติในวันวิสาขบูชา 18 พฤษภาคม 2562 พร้อมโพสภาพดังกล่าวลงบนเฟสบุ๊คของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เข้าร่วมฯ ณ กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content