นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ (มิยาวากิ) ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562  นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ (มิยาวากิ) ครั้งที่ 2 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ และนายพัฒน์พงษ์  สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน การจัดงานและเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวพระราชดำริองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเหมืองผาแดง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ซุนจิ มูไร พร้อมคณะ Regreen Movement (RGM) จากประเทศญี่ปุ่น 25ท่าน ร่วมปลูกต้นไม้ 25,000 ต้น ได้แก่เหลืองเชียงราย แคหัวหมู ขี้เหล็ก อะราง นนทรี คูน ประดู่ ยางนา รัง พะยอม และปีป บนเนื้อที่ 5 ไร่  ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น กว่า 500 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการปลูกป่า นางอำนวยพรรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบประกาศนียบัตรการร่วมปลูกป่าในโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่คณะRegreen Movement (RGM) ที่ได้ร่วมปลูกต้นไม้

ในโอกาสนี้ นางอำนวยพร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ซุนจิ มูไร พร้อมคณะ Regreen Movement (RGM) ได้ร่วมปลูกต้นไม้บนแปลงปฐมฤกษ์ จำนวน 38ต้น โดยใช้พันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีม่วง ได้แก่ อินทนิลน้ำ อินทนิลบก เสลา และต้นตะแบก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงพระราชทาน  พระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และในอนาคตพื้นที่เหมืองแห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และทดลองปฏิบัติในแนวทางและรูปแบบการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศสังคมป่าภายหลังการทำเหมือง  เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าแห่งอื่นๆ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content