นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ ดร.ซุนจิ โมไร และคณะ RGM

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้แทนสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และข้าราชการกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ ดร.ซุนจิ โมไร และคณะ RGM จำนวน 30 คน พร้อมนำชมแปลงปลูกป่ามิยาวากิ ซึ่งปลูกในปี 2561 จำนวน 10 ไร่  โดยคณะญี่ปุ่นได้กล่าวชื่นชม และแสดงความรู้สึกดีใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พันธุ์ในแปลงมิยาวากิ เมื่อปีที่แล้วเจริญเติบโตดี โดยเฉพาะต้นสัก เจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมา คือ ไม้ประดู่แดง ซึ่งโดยรวมพันธุ์ที่ปลูกเกือบทั้งหมดรอดตาย และเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้นำคณะญี่ปุ่น สักการะพระพุทธสิรินาถมุนิล ซึ่งประดิษฐานที่พระเจดีย์เหมืองผาแดง จากนั้นคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้ตรวจความพร้อมของแปลงมิยาวากิ ที่จะทำพิธีปลูกในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content