กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธาน CEO บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. พร้อมทั้งผู้บริหารจากทุกหน่วยงานภายใต้โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า (Our Khung BangKachao) โดยมีนายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลพื้นที่ตามโครงการสวนกลางมหานคร พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สคร. ร่วมให้การต้อนรับ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการสวนกลางมหานคร กรมป่าไม้ มีเป้าหมายเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ของเอกชน โดยกรมป่าไม้ได้อำนวยความสะดวกเตรียมกล้าไม้ที่เหมาะสมให้ ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้เชิญชวนทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยลงทะเบียน แชร์รูปภาพต้นไม้ที่ปลูก พร้อมรับใบประกาศผ่านเว็บไซต์ https://plant.forest.go.th

Leave a Comment

Skip to content