กรมป่าไม้ ร่วมกับสถานทูตอินเดีย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รำลึก 150 ปี ชาตกาล ท่านมหาตมะ คานธี

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 กรมป่าไม้ ร่วมกับสถานทูตอินเดีย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รำลึก 150 ปี ชาตกาล ท่านมหาตมะ คานธี และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย Mrs. Suchitra  Durai เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงท่านมหาตมะ คานธี บุคคลได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ทางการเมืองของอินเดีย และเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำของชาติ   ซึ่งในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นี้ก็ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”  โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวันนี้จะเป็นการปลูกต้นไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธรณรัฐอินเดีย และชุมชนชาวอินเดียในประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และชุมชนในท้องที่ โดยกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้ จำนวน 150 ต้น ประกอบด้วย  ต้นสัก  หว้า ขี้เหล็ก มะค่าโมง มะม่วงป่า  งิ้วป่า อินทนิล พะยูง และต้นสาธร ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ สวนป่ากลางดง ต.กลางดง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Leave a Comment

Skip to content