พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เป็นประธานในงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เป็นประธานในงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ณ ห้องประชุม Grand AB โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ นอกจากนี้มี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ามูลนิธิเพื่อใช้ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน

สำหรับใน 1 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุจากการทำงานปกติและบุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เสียชีวิต จำนวน 18 ราย บาดเจ็บสาหัส จำนวน 10 ราย และบาดเจ็บ จำนวน 23 ราย รวม 51 ราย รวมเงินช่วยเหลือทั้งหมด 1,920,000 บาท ในงานได้มีการมอบโล่ให้แก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content