พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญวาส นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายบัณฑูร ล่ำซำ เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน(น่านแซนด์บอกซ์)

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญวาส จ.น่าน นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ำซำ  ในฐานะประธานกรรมการภาคเอกชน เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน (น่านแซนด์บอกซ์) ณ ห้องประชุมอัญชัน น่านบูติคโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความคืบหน้าน่านแซนด์บอกซ์ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่ และคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการเกษตรสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน คทช. ในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาการคัดเลือกพื้นที่นำร่องการดำเนินโครงการน่านแซนด์บอกซ์ และแผนปฏิบัติงานการดำเนินโครงการน่านแซนด์บอกซ์

Leave a Comment

Skip to content