นายจีระศักดิ์ ชูความดี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ภายใต้โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า 12: ติดฟิล์มให้โลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายจีระศักดิ์ ชูความดี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ภายใต้โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า 12: ติดฟิล์มให้โลก  โดยร่วมกับ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์)  จำกัด นำโดยคุณจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปลูกต้นไม้ในโครงการดังกล่าว ในการนี้มีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 นครราชสีมา รวมถึงกลุ่มอนุรักษ์กระทิงโทน  เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งในงานดังกล่าวสำนักแผนงานและสารสนเทศได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินออนไลน์ด้วย ณ สถานีวนวัฒน์วิจัยสะแกราช (หน่อยย่อย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Skip to content