นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ ในการเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ ในโอกาสนี้ ได้บูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ บูชาท้าวมหาพรหม และวางพวงมาลัยเพื่อถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เดินทางไปเคารพอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี

Leave a Comment

Skip to content