นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดป้ายสำนักงานศูนย์ป่าไม้สุโขทัย

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดป้ายสำนักงานศูนย์ป่าไม้สุโขทัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สส.สุโขทัย ผอ.สจป.4 (ตาก) ทสจ.สุโขทัย อัยการจังหวัด โยธาจังหวัด ผอ.ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธี และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พร้อมมอบกล้าไม้ดอกสีเหลืองให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยป้องกันที่มาราวมพิธีนำกลับไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ณ ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

Leave a Comment

Skip to content