กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีขอบคุณ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีขอบคุณ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ พร้อมกันนี้ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณของผู้พิทักษ์ป่า รักษาทะเล โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวภาพ ชีวธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และชุดปฏิบัติการเสนารักษ์ เข้าร่วม

ในโอกาสนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีต รวม.ทส. ได้ให้โอวาทแก่ผู้บริหาร ทส. และผู้พิทักษ์ป่า รักษาทะเล ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีต้องมี 5 ดี คือ กายดี (ปฏิบัติดี) วาจาดี (พูดจาดี) จิตใจดี (มีความพร้อม) ร่างกายดี (มีความแข็งแรง) ความรู้ดี (พร้อมทำงาน) สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็น เป็นข้าราชการที่ดี ทำงานด้วยใจที่รักประชาชน เอาความสุขประชาชนเป็นที่ตั้ง ดำรงตนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ ผู้บริหาร ทส. ได้มอบของที่ระลึก ให้พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีต รวม.ทส. ด้วย

Leave a Comment

Skip to content