กรมป่าไม้ แจงกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติตกจากสลิง “ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน” เสียชีวิต

จากการที่ได้มีการตเสนอข่าวผ่านสื่อหลายฉบับเกี่ยวกับกรณีที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากเข้ามาใช้บริการเครื่องเล่นซิปไลน์ของผู้ประกอบการชื่อ “ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน” ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 นั้น นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากกรณีที่นายสเปนเซอร์ ชาร์ล อายุ 25 ปี นักท่องเที่ยวชาวแคนาดา เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับภรรยา และเข้ามาใช้บริการเครื่องเล่นซิปไลน์ของผู้ประกอบการชื่อ “ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน” ที่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ แล้วประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นซิปไลน์นั้น

ซึ่งช่วงปี 2559 ได้เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 รายตกจากสลิงบนเครื่องเล่นจนได้รับบาดเจ็บ ในขณะนั้นกรมป่าไม้ จึงได้บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย และจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ส่วนเกินประมาณ 1 ไร่ มีเครื่องเล่นจำนวน 4 ฐาน ก่อสร้างเกินออกมาจากเอกสารการแสดงการครอบครองที่ดิน (สค1) ทั้ง 3 ฉบับ และกรมป่าไม้ ได้สรุปเรื่องราวแจ้งดำเนินคดีและให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเครื่องเล่นจำนวน 4 ฐาน ออกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2560 และจุดที่นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุอยู่ในเขตแปลงที่ดินเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน (สค1) จำนวน 3 แปลงที่ทางผู้ประกอบการนำมาแสดงกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดิน อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันนี้ (วันที่ 14 เมษายน 2562) เวลา10.30 น. ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ประสานบูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เข้าตรวจสอบสถานการประกอบการว่าได้มาตรฐานตามการอนุญาตหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมานักท่องเที่ยวได้รับอันตรายและสูญเสียชีวิตหลายครั้ง และหากพบว่าการประกอบการไม่ได้มาตรฐาน เห็นควรให้ระงับใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาตต่อไป และล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่ง เลขที่ ชม 89103/188 ลงวันที่ 13 เมษายน 2562 ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตรายตามมาตรา 40 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง และคำสั่ง เลขที่ ชม 89103/189 ลงวันที่ 13 เมษายน 2562 ให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (กรณีที่อาคารมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตราย ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินฯ) และหากพบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

Leave a Comment

Skip to content