พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” ให้นายสุทัศน์ เล้าสกุล นักวิชการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ บุคคลต้นแบบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

Leave a Comment

Skip to content