พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” พร้อมกันนี้ได้มีการเสวนา 2 เรื่อง โดยในช่วงเช้าเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายป่าชุมชน ทนรอมาตั้งนาน จะสานต่ออย่างไรให้ยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาชน เอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว คุณมานิต อุ่นเครือ คุณพิมพ์อร ยิ้มประเสริฐ และคุณนพเก้า สุจริตกุล

ช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อเรื่อง “รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร” ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ดังนี้ คุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ คุณณรงค์ มีนวล คุณปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารในสังกัดกรมป่าไม้เข้าร่วมฟังการเสวนา ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

Leave a Comment

Skip to content