ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 150 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี))

Leave a Comment

Skip to content