การประชุม Cross Country Visit เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ AFoCO

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยอาจารย์คณะวนศาสตร์ ผู้แทน สจช. และผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนจากจังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม Cross Country Visit เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ AFoCO ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ โดยมีผู้แทนจาก 3 ประเทศที่ได้รับทุนในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ไทย

 ในเวลา 15.00 น. ดูงานเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ไผ่ การปลูกไผ่ และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ณ CS First Green Bamboo Facility, Amanperez, Bayambang, Bangasinan ประเทศฟิลิปปินส์

Leave a Comment

Skip to content