อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5”

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ “พยัคฆ์ไพร” ของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) การนำเทคโนโลยีระบบดาวเทียมในการค้นหาพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก และการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ ซึ่งมี นายคุปต์ มะรินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ และจะเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วันอังคาร ช่วงเวลา 11.05-11.30 น. 

Leave a Comment

Skip to content