นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลในจังหวัดแพร่ เรื่อง “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน 5 ชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ ป่าชุมชนบ้านแดนชุมพล ป่าชุมชนบ้านปง ป่าชุมชนบ้านหาดเจริญ และป่าชุมชนบ้านแม่ลัว

ในส่วนของกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน พร้อมนำกล้าไม้มีค่าพันธ์ุดีมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงได้จัดนิทรรศการ “ คลินิก ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และแก้ไขปัญหาหมอกควัน” ในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content