ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ราชการตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน ชส ๘๐๔ กทม. (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

Leave a Comment

Skip to content