ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ ฒย ๓๐๖๑ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม. ๕๙-๐๑๒-๐๓๐๔-๐๐๙ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content