ทส. แจงยังไม่อนุญาตให้ตัดต้นไม้ใหญ่ เส้นทางกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 กรณีการโพสต์ข่าวของกลุ่ม Big tree ประเด็นต้นไม้ใหญ่บริเวณเส้นทาง จ.กาฬสินธุ์ ถนนเส้นหลัก กาฬสินธุ์-กมลาสัย-ร่องคำ อายุหลายร้อยปีจำนวนหลายสิบต้น มีแต้มสีแดง คล้ายจะถูกตัดในไม่ช้า เพื่อสร้างถนน น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม 14+ 500 – 20 + 225 และ กม 20 + 820 – 30 + 500 ระยะทางรวม 15.405 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ได้ออกไปสำรวจประทับตราประจำต้นแล้ว ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำรวจและทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ.2525

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบต้นไม้ ประกอบด้วย ไม้ยาง จำนวน 67 ต้น, ไม้นนทรี จำนวน 6 ต้น, ไม้ตะเคียนทอง จำนวน 1 ต้น, ไม้ประดู่ จำนวน 17 ต้น, ไม้สะแบง จำนวน 2 ต้น, ไม้มะค่าแต้ จำนวน 1 ต้น, ไม้มะพอก จำนวน 1 ต้น, ไม้มะขามป่า จำนวน 1 ต้น รวมทั้งสิ้น 96 ต้น จริง

น.ส.สุทธิลักษณ์ เปิดเผยต่อว่าในการพิจารณาอนุญาตทำไม้สองข้างทาง นอกจากดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำรวจและการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ. 2525 แล้ว ยังมีประเด็นสำคัญประกอบการพิจารณาจะต้องผ่านขั้นตอนการประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทางหลวงแผ่นดินประกอบ เมื่อได้รับเรื่องแล้ว กรมป่าไม้จะสั่งการและแจ้งให้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ประสานให้แขวงการทางฯไปดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนให้ครบถ้วนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content