ราคางานต่อหน่วย


อัตราราคางานต่อหน่วยฉบับเดือนธันวาคม 2564

อัตราราคางานต่อหน่วยฉบับเดือนธันวาคม 2563

อัตราราคางานต่อหน่วยเดือนธันวาคม 2562

อัตราราคางานต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวกอัตราราคางานต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อัตราราคางานต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อัตราราคางานต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558