ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
Benner กฐิน size 1400x400Pi
Slide
1400x400แบบที่3-01
kop01
Slide
สวนป่าออนไลน์
previous arrow
next arrow
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถก คนช. เคาะกฎหมายป่าชุมชน เสริมรายได้ประชาชน ย้ำคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล เสนอวันป่าชุมชนแห่งชาติ
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถก คนช. เคาะกฎหมายป่าชุมชน เสริมรายได้ประชาชน ย้ำคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล เสนอวันป่าชุมชนแห่งชาติ

23 กันยายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ รางวัล “เพชรจรัสแสง” และ “คนดีศรี สป.” ประจำปี 2564
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ รางวัล “เพชรจรัสแสง” และ “คนดีศรี สป.” ประจำปี 2564

23 กันยายน 2021

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน”
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน”

18 กันยายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี

18 กันยายน 2021

ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับ กฟผ. ในการทำ MOU โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน
ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับ กฟผ. ในการทำ MOU โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน

9 กันยายน 2021

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป...

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานนี้ กรมป่าไม้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่...

16 กันยายน 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ อ.อ.ป. และ กฟผ. ลงนาม MOU การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ อ.อ.ป. และ กฟผ. ลงนาม MOU การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนางสาวจิราพร ศิริคำ ...

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบบูรณาการนำพลังงานเข้าไปในพื้นที่ชุมชน...

16 กันยายน 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเสวนาคาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า แนวทางการดำเนินงานและการแบ่งปัน กรณีดำเนินโค...

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเสวนาคาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า แนวทางการดำเนินงานและการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายเกียรติชาย...

11 กันยายน 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม Focus Group การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม Focus Group การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒน...

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ไพรัตน์ สาอุดม ผู้นำเสนอโครงการวิจัยเป็นผู้ดำเนินการและบรรยายให้ผู้เข้าร่วมการประชุม...

10 กันยายน 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้า...

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2564 ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นกรรมการ...

8 กันยายน 2021

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนันสนุนโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนันสนุนโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

23 กันยายน 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

14 กันยายน 2021

นายธวัชชัย ลัดกรูด พร้อมด้วยนางนิศากร งิ้ววิจิตร นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายธวัชชัย ลัดกรูด พร้อมด้วยนางนิศากร งิ้ววิจิตร นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14 กันยายน 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้

14 กันยายน 2021

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม Validation Workshop โครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ ภายใต้ GEF-7
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม Validation Workshop โครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ ภายใต้ GEF-7

13 กันยายน 2021

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

Slide
การค้นหาจุดความร้อน Hotspot สจป ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
PlayPlay

การค้นหาจุดความร้อน Hotspot สจป ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Slide
Slide
โครงการต้นไม้ใหญ่ในวัด
PlayPlay

โครงการต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 89 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี
PlayPlay

รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี

ไผ่ในกระแสโลก
PlayPlay

Forestbook EP59 : ไผ่ในกระแสโลก

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
PlayPlay

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

forest for life ป่าไม้เพื่อชีวิต
PlayPlay

forest for life ป่าไม้เพื่อชีวิต

ปฏิทินกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

เพชรจร้สแสง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563
Slide
จรัสเพชร-01-01
1.april 64
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกไม้มีค่า
รวมใจไทย

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

e-tree

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

เกร็ดความรู้

คลังความรู้ (E-Book)