VDO/Clip


Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

📢 รวบรวมสื่อเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562

  1. Animation พ.ร.บ.ป่าชุมชน

2. ความเป็นมา พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 มิติใหม่การบริหารจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม

3. ผนึกกำลังพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน 4 ภาค ขับเคลื่อนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562

4. ป่าชุมชนคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนโดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม

5. อธิบดีกรมป่าไม้ : สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. กฎหมายป่าชุมชนทนรอมาตั้งนาน จะสานต่ออย่างไรให้ยั่งยืน

7. ForestBook : [อ่าน-ถาม-ตอบ] 15 ประเด็น พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562

8. NBT​ อิสานเช้านี้​ : พ.ร.บ.ป่าชุมชนพรบ.ป่าชุมชน

9. รู้จักไม้มีค่าและกฏหมายป่าชุมชนเพื่อประชาชน กับนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้

10. อปท.ทีวีนิวส์ สัมภาษณ์พิเศษ : อธิบดีกรมป่าไม้ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”

11. กฎหมายใหม่ป่าชุมชน 2562 แหล่งสร้างรายได้ของชุมชน

12. สรรพากรออกโรงมาตรการทางภาษีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

📢 สื่อเผยแพร่ สร้างความเข้าใจในช่วงเป็นร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน

13. INSIGHT ครม.นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน “ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน”

14. พ.ร.บ.ป่าชุมชน พลิกโฉมกฎหมายป่าไม้ไทย

15. Do & Don’t อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ใน พ.ร.บ.ป่าชุมชน

16. ข่าว3มิติ : เตรียมประกาศใช้ พรบ.ป่าชุมชนหลังจากพยายามผลักดันนานกว่า 28 ปี (19 พฤษภาคม 2562)

17. คนเฝ้าข่าว | ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน | 23-05-61 | Ch3Thailand

18. รายการมองรัฐสภา: ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน โดย ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร

19. รายการเดินหน้าประเทศไทย : ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 27 มกราคม 2562

20. รักเมืองไทย tnn2 ตอน : พระราชบัญญัติป่าชุมชน

21. TPTV : ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ชี้แจงหลักการ ร่างพรบ. ป่าชุมชน

22. NBT : รอบทิศถิ่นไทย พ.ร.บ.ป่าชุมชนเปิดโอกาสให้คนอยู่กับป่า

23. คู่มือ สร้างความเข้าใจเบื้องต้น กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนhttps://www.forest.go.th/community/wp-content/uploads/sites/16/2019/05/คู่มือสร้างความเข้าใจเบื้องต้น2562.pdf