ข่าวกิจกรรม


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 8/2562

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ […]


พิธีมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้จัดพิธีรับมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติ และมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประจำสำนักงานฯโดยมี นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ […]


การฝึกอบรม “ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันรักษาป่า”

ตามนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการป้องกันรักษาป่า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน […]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ และข […]


วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)พร้อมด้วย ผอ.ส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดหน่วยงาน ได้จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพร […]