แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2562


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 5/ […]


ตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมพูดคุยให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการท้องที่ ต.หน […]


ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โครงการนาแห้วโมเดล ในท้องที่ อ.นาแห้ว และ อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่ […]