mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday143
mod_vvisit_counterThis week803
mod_vvisit_counterLast week1290
mod_vvisit_counterThis month5108
mod_vvisit_counterLast month8541
mod_vvisit_counterAll days382496

We have: guests online
Your IP: 162.158.79.79
 , 
Today: พ.ค. 24, 2018

*

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    


ภารกิจหน้าที่
   กรอบภารกิจ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีกรอบภารกิจ ดั้งนี้ 
           1. จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2. ดำเนินการเกี่ยวกับการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการ
ป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่ากฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
           3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 

                                                                         พื้นที่รับผิดชอบ

                                       จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอำนาจเจริญ  และจังหวัดยโสธร

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7  สาขาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดยโสธร    และจังหวัดอำนาจเจริญ    จำนวน  87  ป่า
เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ  4,862,260.01  ไร่
ส่งมอบ  สปก. 2,392,905.08 ไร่
กันคืนฯ  263,091.12  ไร่
คงเหลือ   2,080,443.77  ไร่
แยกเป็นรายจังหวัดได้  ดังนี้

1.   จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  50  ไร่  (คาบเกี่ยวกับจังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน 3 ป่า) (19.28%)
เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ  3,496,483.13  ไร่
ส่งมอบ  สปก.  1,692,201.50 ไร่
กันคืนฯ  145,367.41  ไร่
คงเหลือ   1,345,994.11  ไร่

2.  จังหวัดยโสธร   จำนวน  27  ป่า   (10.49%)
เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ  712,310,000  ไร่
ส่งมอบ  สปก.  496,486.25 ไร่
กันคืนฯ  35,464.91  ไร่
คงเหลือ   246,066.91  ไร่

3.  จังหวัดอำนาจเจริญ   จำนวน  13  ป่า  (คาบเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 3 ป่า) (18.19%)
เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ  4,862,260.01  ไร่
ส่งมอบ  สปก.  653,466.88 ไร่
กันคืนฯ  82,258.70  ไร่
คงเหลือ   488,382.75  ไร่
 
สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานี (เดิม) เลขที่ 7 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-45-254345 โทรสาร : 0-45-254346
E-mail: [email protected]http://www.facebook.com/ubon.forester