นายธนพล นาไชยเวศน์


นายธนพล นาไชยเวศน์ ตำแหน่งจ้างเหมาด้านงานทำความสะอาด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ทำความสะอาดภายในและภายนอก อาคารสิ่งปลูกสร้างและทำความสะอาดห้องน้ำ จำนวน 2 ครั้งต่อวัน ประกอบด้วย 1. หอพัก ทะเบียนราชพัสดุ เลขที่ สบ 1240  2. บ้านพักข้าราชการ 5-6 ทะเบียนราชพัสดุ เลขที่ 2706  3. บ้านพักที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ทะเบียนราชพัสดุ เลขที่ 2716
  2. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงานทุกชนิด จำนวน 1 ครั้งต่อวัน
  3. ทำความสะอาดครุภัณฑ์ประจำอาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด จำนวน 1 ครั้งต่อวัน
  4. ทำความสะอาดเครื่องนอนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากใช้งานทุกครั้งและของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม จำนวน 1 ครั้งต่อวัน
  5. จัดเก็บเครื่องนอนหลังจากทำความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 ครั้งต่อวัน
  6. เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม หลังจากการใช้งานในบ้านพักนักท่องเที่ยว ทั้ง 3 แบบ ให้สะอาด ใหม่อยู่เสมอ จำนวน 1 ครั้งต่อวัน