การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

การกระจายพันธ์ของไม้สก ุ ุล Dalbergia สามารถแยกประเภทออกได้ตามแหล่งถิ่นกําเนิดแต่ละทวีปหรือแยกตามชนิดสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมที่พันธ์ไม้น ุ ้นขึ้นกระจายพ ั ันธ์อยุ ่ตามธรรมชาติ ู นอกจากนี้หากพิจารณาตามสีสันของแก่นไม้ ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายสีต้งแต่ ั เหลือง ชมพูแดง แดงม่วงม่วง น้ําตาล น้ําตาลเข้ม และดํา โดยเฉพาะลายแก่นไม้จะบิดเบี้ยวไปมาทําให้ดูสวยงามในเชิงศิลปะไม้พะยูง มีชื่อเรียกทางพฤกษศาสตร์ว่า Dalbergia cochinchinensis Pierre. มีชื่อเรียกทางการค้าว่าSiam Rosewood (เต็ม สมิตตินันทน์ 2523) ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบไม้พะยูงมีการกระจายในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย ในประเทศเวียดนามมีชื่อเรียกว่า “Trac” พบการกระจายบริเวณ Quang Nam, Da-Nang, Gia Lai และ Kom Tum บริเวณระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลาง
400-500 เมตร (Nguyen Van So 2003)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *