กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ร่วมกับหน่วยงานราชการริมน้ำปิงฝั่งตะวันตก 8 หน่วยงาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปร […]


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย นายเสน่ห์ นวลสี ผอ.ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร, นางสาวเตือนใจ ประทุมมา ผอ.ส่วนอำนวยกา […]


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ผู้แทนศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก ข้าราการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการป […]


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังเจ้า หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ จ […]


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน ผู้แทนศูนย์ป่าไม้ตาก พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในสั […]


ตรวจเยี่ยม และติดตามงานของสวนป่าห้วยทรวง

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ตาก ผู้แทน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้แทนศูน […]