ประชุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

วันอังคารที่ 31 มันาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) ร่วมประชุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมีนายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผอ.ทสจ.ตาก เป็นประธานในการประชุม […]


กิจกรรม เพิ่มความชุ่มชื้นและความสัมพันธ์ในอากาศ และกิจกรรม (Big Cleaning Day)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ร่วมกิจกรรม เพิ่มความชุ่มชื้นและความสัมพันธ์ในอากาศ และกิจกรรม (Big Cleaning Day) โ […]


ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป่าไม้ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างศูนย์บัญชาการฯ จังหวัดตาก กั […]


จัดตั้งจุดคัดกรอง เฝ้าระวัง และให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดยนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (จาก) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนิ […]


ประชุมรับทราบแนวทางการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและเฝ้ารังวังภัยจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการจัดตั้งศู […]


ประชุมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พพพ.)

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมประชุมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พพพ.) และโครงการจัดที่อยู่ […]


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เครือข่ายในการควบคุมไฟป่า”

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เครือข่ายในการควบคุมไฟป่า” พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ตะเภา เจ้าพนักงานป่า […]


ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ โดย เวลา 13.30 น. เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฎิบั […]