ติดต่อเรา


ที่อยู่ : 171 หมู่ที่ 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และ facebook ภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

แผนที่ที่ตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ส่วนอำนวยการ 

    หมายเลขโทรศัพท์  055-511763

    เบอร์ Fax 055-511763

    E-mail : [email protected]

    Website : https://www.forest.go.th/tak4/th/index/

    facebook : www.facebook.com/Forest4tak/

ส่วนจัดการป่าไม้ 

    หมายเลขโทรศัพท์  –

ส่วนส่งสริมการป่าไม้

    หมายเลขโทรศัพท์  –

ส่วนวิชาการและกฎหมาย

    หมายเลขโทรศัพท์  –

ศูนย์ป่าไม้ตาก

    หมายเลขโทรศัพท์  055-511763

    E-mail : [email protected]

ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 

    หมายเลขโทรศัพท์  055-614840, 055-614841

    E-mail : [email protected]

ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร 

    หมายเลขโทรศัพท์  055-711588

    E-mail : [email protected]