ไม่มีหมวดหมู่


Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ ร่วม […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยาก […]


พิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2563 ณ วัดป่าท่าไท ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2563 เพื่อสร้างองค์พระประธาน ประจำม […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2562

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่า […]


Kick off กิจกรรมการขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟม

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2562

วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่า […]


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุรา […]