Nopparat


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุรา […]


พิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2562

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่า […]


พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) นายอนุพงษ์ เจี […]


พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และ เจ้าหน้าที […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่า […]


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ 123 ปี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใ […]


“โครงการจัดอบรมหลักสูตร การปฏิบัติการด้านการข่าว และการใช้ยุทธวิธีด้านการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที […]