แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 20 กันยายน 2562


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่า […]