แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 29 สิงหาคม 2559


กิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการร่วมใจปลูกป่า จากเขาเพ-ลา สู่มหานที”

วันที่ 28 ส.ค.59 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สฎ.) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ อาทิเช่น หน่วยงานทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน เครือข่ายภ […]