แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 สิงหาคม 2559


ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ป่าเขาร่อน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 11 (สุราษฎร์ธานี) นายธนิต สังขนิตย์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า […]


จัดทำฝายประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 7 รอบ

วันที่ 26 ส.ค.59 จนท.หน่วยฯ สฎ.3(บ้านตาขุน) ร่วมด้วยจนท.ตำรวจสภ.บ้านตาขุน นายกอบต.เขาวง กำนันตำบลเขาวงและราษฎร หมู่ที่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร […]