แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 สิงหาคม 2559


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นางจุติพร พัดชู ผอ.ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ 11 ร่วมพิธีถวา […]