แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 28 กรกฎาคม 2559


ร่วมกันทำฝายชลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 ก.ค. 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.6(เกาะสมุย) สำนักฯ11(สุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร์ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านเขาป้อม ต.หน้าเ […]


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การลาดตระเวนป่าทางยุทธวิธีเพื่อป้องกันรักษาป่า(หน่วยปฎิบัติการพิเศษ)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11(สุราษฎร์ธานี)โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การลาดตระเวนป่าทางยุ […]


เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชนเมืองระนอง ให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.99 น. จนท.หน่วยฯรน.6(น้ำทุ่น) สจป.ที่11 (สุราษฎร์ธานี) ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชนเมืองระนอง ให้ก้าว […]


ร่วมกันจัดกิจกรรม “สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่แล […]


ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยา..ยิ้มเคลื่อนที่ (Damrongthama AmphoeChaiya Mobile Service)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.15(ไชยา) ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยา..ยิ้มเคลื่อนที่ (Damrongthama AmphoeChaiya Mobile Service […]