แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 กรกฎาคม 2559


เจ้าหน้าที่ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกตามที่ จนท ชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯได้บินตรวจสภาพป่าในท้องที่ อ.เกาะพะงัน

วันที่ 22 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ สฎ 6 (เกาะสมุย) ร่วมกับ จนท อุทยานฯ ธารเสด็จเกาะพะงันได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกตามที่ จนท ชุดพญาเสือ กรม […]


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในท้องที่หมู่ที่ 14 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

วันที่ 22 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ชพ.15 (ทุงตะโก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับป่าไม้จังหวัดชุมพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 […]


เจ้าหน้าที่ทำการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์) ท้องที่ ม.3 (ซอยพม่าข้าม) ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

วันที่ 22 กค.59 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.1(ละอุ่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ร่วมกับ ช่างรังวัดสำนักงานที่ […]


ตรวจยึดพื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด ตามแผนบินตรวจสภาพป่าเมื่อวันที่ 13 กค.59 รอบบินที่ 8 เที่ยวที่ 5 บริเวณบ้านคลองไผ่ ม.6 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 22 กค.59 หน่วยฯ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุฯควนแม่ยายหม่อน,ทหาร ชป.กะเปอร์ ฉก.ร.25,ตร.ปทส,สายตรวจฯสา […]