แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 22 กรกฎาคม 2559


ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ห้วยท่าชัง ม.3 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กค. 59 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.4 (ท่าชนะ)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.3 อบ […]


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการติดตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการติดตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต […]