แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 21 กรกฎาคม 2559


ร่วมกันทำฝายชลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านบางใหญ่เหนือ ม.3 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หน่วยฯ รน.10(ลำเลียง)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) เจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชลที่ 4104 นายสุนันท์ มหาน […]


ตรวจสอบพื้นที่ กรณีโฉนดที่ดิน (น.ส.4จ) เลขที่ 9515 เล่มที่ 96 เลขที่ 501 หน้า 15 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ศูย์ป่าไม้จังหวัดระนอง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.8(บ่อน้ำร้อน) นายช่างสำรวจ ประจำส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายประพล ช่วยนุกูล) ร […]


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติภารกิจ

วันที่ 21 กค.59 หน่วยฯ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติภารกิจดังนี้ 1.ร่วมกับปลัดอาวุโสอำเภอสุขสำราญ,เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯป่า […]


ออกตรวจสอบพื้นที่แปลง Ao4 (ป่าสมบูรณ์)และออกตรวจลาดตระเวนแคมป์ที่พักโรฮินจา พิกัด 0492487E 1165432N ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำขาว

วันที่ 21ก.ค.2559 จนท.หน่วยฯรน.6(น้ำทุ่น)สำนักฯ11(สฏ)กรมป่าไม้ ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่แปลง Ao4 (ป่าสมบูรณ์)และออกตรวจลาดตระเวนแคมป์ที่พักโรฮินจา พ […]


เข้าร่วมประชุมเตรียมการโครงการร่วมใจปลูกป่าจากเขาเพ-ลา สู่มหานที ณ ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 ก.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.11(สฎ) และนายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษ […]


เข้าร่วมกับคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดระนองที่ 255/2559 กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์พื้นที่มีกลักฐานโฉนดที่ดิน (น.ส.4จ)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.8 (บ่อน้ำร้อน) เข้าร่วมกับคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดระนองที่ 255/2559 กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนัง […]


ถวายกล้าไม้ให้กับวัด สำนักสงฆ์ ตามโครงการศาสนาค้ำพะยูง เพื่อนำไปปลูกเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11 (สุราษฎร์ธานี) นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมฯโดย นายวรวิทย์ หยูดำ หน.สถานีเพาะชำกล้าไม้ […]


ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสวี แจกกล้าไม้ให้กับผู้นำท้องถิ่นและราษฎรเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ชพ.12(นาสัก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสวี แจกกล้าไม้ให้กับผู้น […]