แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 14 กรกฎาคม 2559


นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป ที่ 11(สฎ) และนายธนิต สังขนิตย์ ผอ.ส่วนป้องกันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์นิมิตร และ วัดโพธิ์ธาวาส

วันที่ 13 ก.ค. 59 เวลา 11.10 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สฎ) และนายธนิต สังขนิตย์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันฯ พร […]