สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา67
mod_vvisit_counterเดือนนี้227
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา282
mod_vvisit_counterทั้งหมด488079

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
ข่าวสารประชาสัมพันธ์


- เร่งรัดรายงานประจำปี และข้อมูลแปลงบำรุง (3 กันยายน 2558)alt
            -  การจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกและบำรุงป่าตามนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้

      - หนังสือเร่งรัดถึงสำนักพื้นที่่
      - แบบฟอร์มรายงานแปลงบำรุงป่า   
      - แบบฟอร์มรายงานแปลงปลูกป่า

- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูป่าไม้ของชาติ (ครั้งที่ 2) (21 สิงหาคม 2558)

alt  

 
- ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูป่าไม้ของชาติ (ครั้งที่ 2 ) 
(21 สิงหาคม 2558)alt


- แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูป่าไม้ของชาติ (18 สิงหาคม 2558) 
alt
        - กำหนดการ

- การติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

       
- กำหนดการติดตามผลการดำเนินงานด้านการปลูก และบำรุงป่า-สำหรับคณะทำงาน
       
- แบบบันทึกการติดตามฯ 58-สำหรับคณะทำงาน
       
- แบบบันทึกการติดตามฯ 58-สำหรับหน่วยปฏิบัติงาน
       
- แบบฟอร์ม -ค่าพิกัด-สำหรับหน่วยปฏิบัติงาน
       
- แบบฟอร์ม-แผนที่-สำหรับหน่วยปฏิบัติงาน
       
- แบบฟอร์ม-ภาพถ่ายประกอบ-สำหรับหน่วยปฏิบัติงาน

- คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1650/2553 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

- แบบฟอร์มการส่งมอบ-รับมอบสวนป่า/โครงการ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่กรมป่าไม้ในส่วนของภูมิศาสตร์สารสนเทศ สวนป่าภาครัฐ
 (9 ก.พ. 58)  
alt
การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่กรมป่าไม้ในส่วนของภูมิศาสตร์สารสนเทศ สวนป่าภาครัฐalt
        
- แบบฟอร์ม SPP
        -
บัญชีรายชื่อแนบท้าย1
        -
บัญชีรายชื่อแนบท้าย2
        -
แบบฟอร์ม SPP3

-ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการปลูกป่าและบำรุงป่า 


- การดำเนินการกับยานพาหนะของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว


รายงานการสำรวจเบื้องต้น ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า โดยส่วนปลูกป่าภาครัฐ

- ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกและบำรุงป่า


แบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
แบบ 2

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าฯ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าฯ โครงการ และสวนป่า/แปลง     ปลูกป่า ลว 29 สค. 56


- ขอส่งใบสำคัญคืน 

-
การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556

กำหนดการประชุม แนวทางการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน โครงการ"ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทา
  ภาวะโลกร้อน" และโครงการ "ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน" (วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ) 
                 

-
ด่วนที่สุด   ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสา   ปลุกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี     (วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 )                  

-
ใบปะหน้า แบบรายงาน ผลการเพาะชำกล้าไม้ ปี พ.ศ. 2555 รายหน่วยงาน        

-
แบบรายงาน ผลการเพาะชำกล้าไม้ ปี พ.ศ. 2555 รายหน่วยงาน

- แบบสรุปรายงานผลการเพาะชำกล้าไม้รายจังหวัด


-
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด

-
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

- แนวทางปฏิบัติการจัดส่งใบสำคัญคู่จ่ายและใบยืมเงินราชการ (26 ตุลาคม 55)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
ส่วนปลูกป่าภาครัฐ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 8441