ติดต่อองค์กร


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เลขที่ 134 ม. 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ส่วนงานเบอร์โทรศัพท์โทรสาร
ส่วนอำนวยการ074-205990074-205990
ส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า074-205887074-205887
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้074-205822 -
ส่วนจัดการป่าชุมชน074-205974074-205974