รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานงบทดลองประจำปี 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤจิกายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560